Ett jämställt Skåne – Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2022

Strategin är framtagen av Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne tillsammans.

Jämställdhet är inte bara ett mål i sig utan också ett viktigt verktyg för regional utveckling, tillväxt och länets framtid. Vi vill att Skåne ska vara ett attraktivt län att bo och verka i. För både kvinnor och män.

Ett jämställt Skåne pekar ut riktningen för jämställdhetsarbetet i länet. För att lyckas med att uppnå målsättningarna i strategin behöver vi alla hjälpas åt och ta ett samlat grepp!

Allas bidrag är viktiga och vi vänder oss till alla, från myndigheter och kommuner till organisationer inom den idéburna sektorn och företag. Alla har olika förutsättningar och villkor för arbetet och allas bidrag är viktiga och välkomna! Detta är inte bara positivt för det enskilda företaget, föreningen, myndigheten, kommunen eller organisationen utan för hela Skånes utveckling och tillväxt. Bli en del av Ett jämställt Skåne nu!

Vad kan ni göra för att bidra till visionen Ett jämställt Skåne?