#EttjämställtSkåne

Jämställdhet handlar om män och kvinnors lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en kunskapsfråga och inte en åsiktsfråga. Här hjälper vi dig bygga på din kunskap!

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har sedan 1994 regeringens uppdrag att verka för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet. I uppdraget ingår samverkan med statlig, kommunal och landstingskommunal verksamhet och att ha en samordnande, initierande, kunskapsuppbyggande, stödjande och uppföljande roll.

Bli en del av Ett jämställt Skåne

Genom att ledningen tar beslut om att ansluta er organisation eller ert företag blir ni en del av Ett jämställt Skåne och Skånes jämställdhetsstrategi. Fördelarna med att ansluta er är många. Utöver symbolvärdet av att visa att jämställdhetsarbetet är viktigt för er kommer ni bland annat att få ett välkomstpaket med diplom och ett digitalt märke till er webbplats. Ni kommer att erbjudas nätverk och konferenser med möjlighet att träffa andra som jobbar med jämställdhetsfrågor, kompetenshöjande insatser, konkreta verktyg och stöd. Men framförallt, utöver all inspiration och goda exempel, blir er organisation föregångare i länet och viktiga ambassadörer.

Anslut din organisation eller ditt företag här.