Inspirerande exempel, Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Så här många har anslutit sig hittills

Hittills har följande 54 organisationer anslutit sig till Ett jämställt Skåne:

Helsingborg Stad

Sjöbo kommun

Lunds kommun

Bjuvs kommun

Eslövs kommun

Hässleholms kommun

Höörs kommun

Landskrona stad

Malmö stad

Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad

Skurups kommun

Svedala kommun

Trelleborgs kommun

Ystad kommun

Östra Göinge kommun

 

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Svenska ESF-rådet

Arbetsförmedlingen Marknadsområde Skåne

Socialdemokraterna i Skåne

Palmer Psykoterapi och Utbildning

Förändringens nycklar AB

Reimer Coach & Consult AB

Feministiskt initiativ Svalöv

 

Högskolan Kristianstad

Lunds universitet

Malmö universitet

Ibn Rushd distrik södra

Kulturens Bildningsverksamhet Region Syd

Malmö Kvinnojour

Trans- och tjejjouren i Malmö

United Sisters

Malmö Ideella

FemHbg

KFUM KIOSK

Kvinnojouren Lund

Winnet Malmö

VÅGA!-Tillsammans

RFSU Malmö

Boost by FC Rosengård

ATIM Kvinno- och ungdomsjour

Business Performance Europe AB

Familjefridsjouren i Höganäs

Fredrika Bremers Landskronakrets

FreeZone

FreeZonen, Brottsoffer och Kvinnojour Sydöstra Skåne

Frida kvinnojour

MyEsteeme

Noomi, Hela Människan i Malmö

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

RFSL Rådgivningen Skåne

Tjejjouren Lotus

WIFT Sverige (Women in Film & Television)

Winnet Skåne

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Telavox AB

 

telavox_logo

 

Vi välkomnar Telavox till  Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Telavox är ett IT- och telekombolag som verkar i en mansdominerad bransch. Det här vill vi ändra på!

Jämställdhet- och mångfaldsfrågor är ett fokusområde för Telavox då vi är säkra på att huruvida vi lyckas arbeta med dessa frågor framgångsrikt eller inte är avgörande för våra medarbetares välmående – och i sin tur Telavox framgång.

Vi vill göra skillnad både för Telavox som bolag men också i vår bransch då vi är övertygade om att hela branschen kommer gynnas av en större mångfald.

Ett par exempel på hur vi jobbar med det här:
1. Vi mäter och frågar hur våra medarbetare mår och vad dem tycker om hur det är att vara på Telavox. Vi undersöker skillnaderna mellan könen här och skapar actions när det finns skillnader.
Vid senaste mätningen var kvinnor vår nöjdaste grupp – 44 i eNPS. Wow!
2. Vår utvecklingsavdelning rekryterar 50/50 män vs kvinnor. Det går!
3. Vi är noga med hur vi uttrycker oss och vilka ord som förekommer i vår företagskultur. Är vi inkluderande? Är vi inte det tar vi action. Det här gäller allt från rekryteringsannonser, till hur vi pratar med varandra vid kaffeautomaten.
4. Vi har interna kvinnliga nätverk där vi kan ventilera fritt, bjuda in till aktiviteter, fråga saker i ett tryggt forum och vara extra peppiga mot varandra!
5. Vi bjuder minst 2 gånger om året in andra kvinnor i vår bransch för att hålla oss up to date med hur kvinnor i vår bransch mår och vad vi kan göra åt det.
6. Varje lov bjuder vi in både pojkar och flickor till programmeringsworkshops där barnen får hälsa på vårt kontor. För oss är det viktigt att lika mycket tjejer som killar kommer på våra workshops. Våra utvecklare Sandra och Nina är ansvariga för dessa och vi får mycket ansökningar från grymma tjejer genom marknadsföringen Sandra och Nina gör. Vårt mål är att bidra till en framtid där ingenjörsprogrammen på LTH är 50/50.
7. Vi har flexibel arbetstid så att alla kan hämta och lämna på föris eller annat som är viktigt i livet.
8. Vi säkrar att alla på Telavox är medvetna om
9. Vi jobbar preventivt med stresshantering. Alla medarbetare har tillgång till läkar- och psykologtjänster gratis. Detta behöver inte passera HR eller chef – utan bokas av medarbetaren när så önskas.
10. Vi ställer gärna upp och sponsrar initiativ som Her Tech-future som ska inspirera fler tjejer att välja tekniska utbildningar.
10. Vi är medvetna om att vår ledningsgrupp saknar den mångfald vi önskar. Vi jobbar aktivt med att hålla befintlig ledningsgrupp uppdaterade med kunskap om mångfald och tar varje chans att öka mångfalden i gruppen.
11. Vi genomför regelbundet lönekartläggning där vi säkrar att vi har rättvisa löner mellan könen. Har vi skillnader vi inte kan förklara gör vi något åt dessa.
12. Vi är medvetna om att vi inte är perfekta och jobbar hårt för att bli bättre. Hela tiden.

Kontaktperson för arbetet: Victoria Lindén

E-post: victoria.linden@telavox.com

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

inRiver AB

InRiverVi Välkomnar inRiver AB till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi jobbar konstant med utbildning och lyfter diskussionen kring mångfald och jämställdhet i organisationen med både ledare och medarbetare. Exempel är utbildning för chefer i rekrytering där ”Diversity” är ett stort block av utbildningen. Ett annat exempel är att vi på vår senaste kick off med hela företaget hade detta ämne i fokus på en av stationerna som alla deltog i. Syftet att höja medvetandenivån i dessa frågor.

 

Kontaktperson för arbetet: Anna Liffner

E-post: anna.liffner@inriver.com

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Cool Minds

 

coolminds

 

Vi välkomnar Cool Minds till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:
Cool Minds är ett vetenskapslekland för barn, som bland annat lär ut programmering och teknik till barn. Internt är det en hjärtefråga att inspirera fler flickor till programmering och teknik. Detta jämställdhetsarbete har gett oss erfarenheter som vi hade kunnat dela.

 

Kontaktperson för arbetet: Marielle Sterner

E-post: marielle.sterner@coolminds.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

MASSIVE ENTERTAINMENT

MASSIVE_LOGO_RGB_BLACK

 

Vi välkomnar Massive Entertainment till ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Så här bidrar vi till Ett jämställt Skåne: På Massive arbetar vi aktivt med att skapa en mer jämställd arbetsplats genom olika initiativ inom studion. Bland annat har vi en intern grupp av anställda som arbetar med olika frågor, där jämställdhet är en av de stora punkterna. Ett annat konkret exempel på vårt arbete att få fler kvinnor och icke-binära att söka sig till IT-branchen och spelindustrin är vårt samarbete med organisationen Pink Programming, med vilka vi håller workshops som inspirerar deltagarna att lära sig programmera.

Kontaktperson för arbetet: David Polfeldt

E-post: davidp@massive.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Länsstyrelsen Skåne välkomnar Massive Entertainment till Ett jämställt Skåne!

Massive Entertainment är ett världsledande datorspelsföretag och en av de största arbetsgivarna i Malmö, med över 550 anställda från 44 länder. Massive har anslutit sig till strategin Ett jämställt Skåne. Strategin är framtagen av Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne och syftar till att förverkliga de nationella jämställdhetspolitiska målen i Skåne.  Idag är närmre 70 kommuner, myndigheter, företag och civilorganisationer anslutna till strategin.

– Vi är glada att Massive väljer att ställa siIMG_0453g bakom Ett jämställt Skåne. När vi är flera olika typer av organisationer, kommuner och företag som aktivt arbetar för jämställdhet ger det både kraft och kunskap. Och arbetet växer – bara i år har över 40 olika aktörer anslutit sig, säger Ulrika Jerre enhetschef Social hållbarhet Länsstyrelsen Skåne.

Enligt Ungdomsbarometern 2018 är ”Gamer” det som flest unga killar (39%) identifierar sig som, så datorspelsbranschen är en viktig aktör i jämställdhetsarbetet. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är det 4,4 gånger vanligare att killar med negativa attityder till jämställdhet brukar våld. Att vara förebilder och verka på arenor där unga befinner sig, som till exempel inom datorspel, kan ha viktiga effekter.

– Vi behöver mångfald i våra team för att skapa ännu bättre variation av spelupplevelser, karaktärer och världar. Vi måste vara lika rika som världen vi lever i, jämställdhet är en otrolig viktig del för att vi som företag ska kunna växa och skapa de bästa spelen i världen, säger David Polfeldt, VD hos Massive Entertainment.

En genusmedvetenhet i datorspelsbranschen skulle också kunna vara viktigt för att motverka att tjejer och kvinnor generellt underskattar sin tekniska förmåga. Vilket påpekades redan i den statliga utredningen JÄMIT samt i nyare forskning från Lunds Universitet om ungas yrkesval.

– På Massive arbetar vi aktivt för att skapa en mer jämställd arbetsplats. Bland annat samarbetar vi med den ideella organisationen Pink Programming för att få fler kvinnor och icke-binära personer att söka sig till IT-branschen och spelindustrin. Tillsammans håller vi två workshops om året där vi utbildar och inspirerar kvinnor i Malmö att lära sig programmera, säger Linda Malmgren, kommunikationschef hos Massive Entertainment.

 

MASSIVE_LOGO_RGB_BLACK

 

 

Kunskapsunderlag

#Upptäckvåldet – funktionsnedsättning

Visste du att kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld sällan uppmärksammas? Samhället måste bli bättre på att upptäcka våld. Lär dig hur. #upptäckvåldet

https://webbkursomvald.se/

http://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/kunskap-och-utbildning/utbildningspaket/vald-mot-kvinnor-med-funktionsnedsattning/

Syntolkning: En film i svart och vitt med citat från en kvinna som blir utsatt för sexuella trakasserier i färdtjänstbilen. Filmen slutar med en uppmaning om att lära sig mer för att upptäcka våld

Kunskapsunderlag

#Upptäckvåldet – äldre

Visste du att äldre kvinnor som utsätts för våld sällan uppmärksammas? Samhället måste bli bättre på att upptäcka våld. Lär dig hur! #upptäckvåldet

https://webbkursomvald.se/

http://nck.uu.se/…/kunskap-och-utbildning/utbildningspaket/…

 

Syntolkning: En film i svart och vitt med citat från en äldre kvinna som utsatts för våld av sin man. Filmen slutar med en uppmaning om att lära sig mer för att upptäcka våld.

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Vänsterpartiet Skåne

Vi välkomnar Vänsterpartiet Skåne med följande bidrag:

Så här bidrar vi till Ett jämställt Skåne: För Vänsterpartiet i Skåne är jämställdhet en fråga om makt och utrymme att forma sitt eget liv. Att ansluta oss till Ett jämställt Skåne innebär att tillsammans med andra se till att det på alla nivåer i samhället kommer tillstånd förändringar som innebär att kvinnors makt och möjligheter att forma sina egna liv stärks inom alla de områden som strategin omfattar.

I Vänsterpartiets parlamentariska arbete i Region Skåne är det centralt att fortsätta lyfta och driva på för jämställdhetsreformer i regionens verksamheter och styrning. Vi ser exempelvis allvarligt på de skillnader som finns i vård och tillgänglighet i vård som grundas i kön och menar att det behövs ett starkt jämställdhetsintegrerande arbete för att göra någonting åt denna situation. Den strukturella ojämställdheten i samhället påverkar alla delar av människors liv och regionens olika verksamheter är viktiga för att nå ökad jämställdhet.

Vi vill utveckla Skåne i en jämställd riktning på alla fronter: i kommunerna, i regionen och genom nationella förändringar. Vi arbetar för detta i våra partiföreningar, i partidistrikt och i våra parlamentariska grupper runt om i länet. Vi ser anslutningen till Ett jämställt Skåne som en naturlig del i detta arbete.

Kontaktperson för arbetet: Emma Eliasson Åström

E-post: emma.eliasson-astrom@skane.se