Det är Länsstyrelsen Skåne som står bakom detta arbete och administrerar denna webbsida. Du är alltid välkommen att kontakta Sara Lhådö, särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Skåne. Skicka ett e-postmeddelande till sara.lhado@lansstyrelsen.se eller ring
010-224 14 59.

Har du frågor kring denna webbplats eller informationsmaterial kan du höra av dig till Jakob Axelsson som är kommunikatör på Länsstyrelsen Skåne. Skicka ett e-postmeddelande till jakob.axelsson@lansstyrelsen.se eller ring
010-224 12 40.

Länsstyrelsen Skåne
Kungsgatan 13
205 15 Malmö
Tel 010 – 224 10 00
Vår telefonväxel har öppet kl 08.00 – 16.30
skane@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/skane
www.facebook.com/lansstyrelsenskane