Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Outside Comfortzone

Vi välkomnar Outsidecomfortzone.se med följandebidrag:

Genom att träna människors interna resurser såsom; mental styrka, social kompetens och emotionell intelligens stärker vi individers självkänsla och därmed underlättas inkluderande arbetssätt där alla kan vara olika med samma värde. När vi har stärkt självkänsla på arbetsplatser behöver vi inte känna avundsjuka eller rädsla gentemot främmande

Kontaktperson för arbetet: Christina Wallin

E-post: christina.wallin@koanuka.com

.

 

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Workshape.se

Vi välkomnar Workshape.se till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi vill vara med för ett jämställt Skåne på det sättet att vi vill erbjuda alla möjligheten till en hälsosammare vardag genom coaching för kost och trängning. Och det gäller för alla åldrar, kön och bakgrund. Och alla ska kunna ha råd till en bättre hälsa oavsett var du än befinner dig. Ända kravet vi ställer är att man skall kunna hålla en kontakt digitalt

Kontaktperson för arbetet: Christoffer Nolet

E-post: kontakt@workshape.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Unionen Sydväst

ladda ned

Vi Välkomnar Unionen Sydväst till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi arbetar aktivt i alla led för att bidra till ett mera jämställt arbetsliv. Konkret genomsyrar jämställdhetsperspektivet både samverkan och våra förhandlingar. Vi utbildar våra förtroendevalda och vi anordnar inspirerande och lärande föreläsningar för våra medlemmar. Vi deltar också i manifestationer som Pride.

Kontaktperson för arbetet: Ingrid Sjunnesson

epost: ingrid.sjunnesson@unionen.se

 

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

ABF Malmö/Burlöv/Lomma

26730934_1761046780626250_7592456544276074453_n

Vi välkomnar ABF Malmö/Burlöv/Lomma till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi bidrar till jämställdhet genom folkbildning. Studiecirkeln, vars pedagogik utgår från allas aktiva deltagande och jämställdhet, och den övriga folkbildningsverksamheten har gett människor möjlighet att påverka sin livssituation och samhället i stort. ABF vill utjämna klasskillnaderna, och för att ge alla samma möjligheter, oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation. Övertygelsen om att demokratin ständigt måste återerövras är allt jämt en av grundtankarna inom organisationen. ABF stöttar medlemsorganisationer som bedriver aktivt jämställdhetsarbete, vi har en egen jämställdhetspolicy och har varit medarrangörer i arrangemang som feministisk festival, internationella kvinnodagen, regnbågsveckan med mera.

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Akademikerförbundet SSR Distriktsföreningen Skåne

SSR

Vi välkomnar SSR Skåne med följande bidrag:

Som fackförbund arbetar vi på olika sätt med att uppmärksamma jämställdhetsfrågor i arbetslivet. Det berör arbetsmiljö, lön och andra villkor för våra medlemmar. Vi organiserar samhälls- och beteendevetare i bred bemärkelse varav majoriteten arbetar inom välfärdsyrken på olika sätt. Akademikerförbundet SSR företräder enskilda medlemmar, men har även ett stort engagemang för att påverka samhället i en mer jämställd riktning! Jämställt, jämlikt, jämt!

Kontaktperson för arbetet: Hanna Ljungberg

E-post: hanna.ljungberg@malmo.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Kommunal Skåne

ladda ned (1)

Vi Välkomnar Kommunal Skåne med följande bidrag:

 
Vi arbetar med många olika bitar för att öka jämställdheten. Eftersom vi är ett fackförbund så är det mycket kring löner, arbetsrätt och arbetsmiljön. Nu startar vi också en grupp som skall arbete aktivt med jämställdhet och mångfalds frågor.

Kontaktperson för arbetet: Madléne Ekman

E-post: madlene.ekman@kommunal.se

 

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

KC Kompetenscenter

kc_logo200

 

Vi Välkomnar KC Kompetenscenter som en del av Ett Jämställt Skåne med följande bidrag:

 
Så här bidrar vi till Ett jämställt Skåne: Vi erbjuder kompetensutveckling i form av seminarier och workshops i ämnen och frågor som är relevanta och aktuella.
Styrelsen består av lika många män och kvinnor.

 

Kontaktperson: Olle Möller

E-post: olle.moller@kckompetenscenter.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Östra Skånes Läkarförening

 

ad4buprpgdtskvzzhv7t

Vi välkomnar Östra Skånes Läkarförening till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

 
Vi utbildar och informerar våra medlemmar bland annat genom Stora Likarättsdagen som hålls i Malmö arena. Trots att psykisk ohälsa är så vanligt diskrimineras och missgynnas människor dagligen, därför håller ordföranden i utbildningar och dialoger runt om i regionen med arbetsgivare, medarbetare, kommuner och myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I styrelsen arbetar vi även med lönerevisionen och deltar i arbetsmöten för att förbättra jämställdhetsfrågor och likaså med i försäkringsmedicinska utskott för sjukskrivningsfrågor där jämställdhet är en stor avgörande faktor.

Kontaktperson för arbetet: Sahar Janfada-Baloo

E-post: sahar.janfada-baloo@skane.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Add Gender Syd

Logotyp-Add-Gender-utan-tagline_120px

 

Vi välkomnar Add Gender Syd till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:
Eftersom att framtiden är jämställd så arbetar Add Gender med att hjälpa organisationer att hitta vägen dit. Vi är normingenjörer som utbildar, granskar och rådger verksamheter som vill bli jämställda och inkluderande.

 

Kontaktperson för arbetet: Sanna Lilie

E-post: sanna.lilie@addgender.se