Inspirerande exempel, Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Så här många har anslutit sig hittills

Hittills har följande 54 organisationer anslutit sig till Ett jämställt Skåne:

Helsingborg Stad

Sjöbo kommun

Lunds kommun

Bjuvs kommun

Eslövs kommun

Hässleholms kommun

Höörs kommun

Landskrona stad

Malmö stad

Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad

Skurups kommun

Svedala kommun

Trelleborgs kommun

Ystad kommun

Östra Göinge kommun

 

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Svenska ESF-rådet

Arbetsförmedlingen Marknadsområde Skåne

Socialdemokraterna i Skåne

Palmer Psykoterapi och Utbildning

Förändringens nycklar AB

Reimer Coach & Consult AB

Feministiskt initiativ Svalöv

 

Högskolan Kristianstad

Lunds universitet

Malmö universitet

Ibn Rushd distrik södra

Kulturens Bildningsverksamhet Region Syd

Malmö Kvinnojour

Trans- och tjejjouren i Malmö

United Sisters

Malmö Ideella

FemHbg

KFUM KIOSK

Kvinnojouren Lund

Winnet Malmö

VÅGA!-Tillsammans

RFSU Malmö

Boost by FC Rosengård

ATIM Kvinno- och ungdomsjour

Business Performance Europe AB

Familjefridsjouren i Höganäs

Fredrika Bremers Landskronakrets

FreeZone

FreeZonen, Brottsoffer och Kvinnojour Sydöstra Skåne

Frida kvinnojour

MyEsteeme

Noomi, Hela Människan i Malmö

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

RFSL Rådgivningen Skåne

Tjejjouren Lotus

WIFT Sverige (Women in Film & Television)

Winnet Skåne

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Svenska ESF-rådet

Vi välkomnar Svenska ESF-rådet som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Jämställdhetsintegrering innebär i socialfondsprogrammet att jämställdhetsperspektivet systematiskt ska införas i alla verksamheter och i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla faser av programmet. Det är ett sätt att säkerställa att jämställhet inte blir något separat eller tillfälligt. Det ska också integreras systematiskt i varje projekt, från ansökan till genomförande och resultat. Ett mål för programperioden 2014-2020 är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män. Jämställdhetsintegrering och särskilda insatser för jämställdhet i bland annat våra regionala projekt är ett sätt att nå målet.

Kontaktperson för arbetet: Marianne Östlihn

E-post: marianne.ostlihn@esf.se

 

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Winnet Malmö

Vi välkomnar Winnet Malmö som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Winnet Malmö bygger nätverk, driver projekt, skapar mötesplatser och samarbetar för att underlätta för ömsesidig integration och skapa ett jämställt och inkluderande samhälle. Att bidra till nyanlända kvinnors snabbare integration genom hälsofrämjande insatser är ett viktigt mål för oss. Vi vill tillhöra och bidra till den ideella kvinnorörelses arbete för att förbättra kvinnors demokratiska förutsättningar och livsvillkor som en viktig samhällsaktör. En stor uppgift för Winnet Malmö är att till sina medlemmar förmedla kunskap om Kvinnokonventionen som är det viktigaste dokumentet för kvinnors rättigheter. Vi står bakom de svenska jämställdhetspolitiska målen.

Kontaktperson för arbetet: Jelica Ugricic

E-post: jelica.ugricic@winnet.se

 

 

 

 

 

 

E-post:

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Feministiskt initiativ Svalöv

Vi välkomnar Feministiskt initiativ Svalöv som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Fi Svalöv jobbar för en jämställd och hållbar landsbygd där alla kan känna sig välkomna och trygga. Vi förtydligar behovet och nyttan av jämställdhet utifrån ett intersektionellt perspektiv i kommunpolitiken. Vi vill införa en jämställdhetsgaranti som t ex lika lön för likvärdigt arbete i för kommunanställda och utvecklingsarbete för jämställdhetsimplementering. Vi sätter hela tiden frågor om jämställdhet och likabehandling på dagordningen och visar på betydelsen av att vara normkritisk i beslut.

Kontaktperson för arbetet: Linn Alenius

E-post: svalov@feministisktinitiativ.se

 

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

VÅGA!-Tillsammans

Vi välkomnar VÅGA!-Tillsammans som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

VÅGA!-Tillsammans arbetar för ett jämställt uteliv där alla är välkommna och kan ha roligt utan att oroa sig för sexuella trakasserier och övergrepp. VÅGA! strävar efter att hjälpa klubbar, festivaler och andra arrangörer med hjälp av en certifieringsprocess där vi utbildar personalen samt erbjuder manual och verktyg för hur man förhindrar och hanterar sexuella trakasserier & övergrepp.
Kontaktpersoner för arbetet: Christian Boysen & Johanna Engström

E-post: kontakt@xn--vga-ula.nu

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Eslövs kommun

Vi välkomnar Eslövs kommun som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Eslöv – Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Detta blir verklighet med vårt levande och målinriktade jämställdhetsarbete. Genom samverkan ökar vi vår kunskap, delar med oss av erfarenheter och jämställdheten kan öka – i hela Skåne.

Kontaktperson för arbetet: Erika Hjelm

E-post: erika.hjelm@eslov.se

Läs mer om Eslövs kommun

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

RFSU Malmö

Vi välkomnar RFSU Malmö som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

RFSUs arbete utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle och verkar för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och relationer. RFSU har till syfte att möjliggöra engagemang, öka kunskap, bilda opinion, påverka politiker och beslutsfattare samt utkräva ansvar inom frågor som rör sexualitet, på både lokal och nationell nivå i Sverige, men även internationellt.

RFSU har ett frihetsperspektiv och ett rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta. För RFSU är alla människors lika värde en självklarhet. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är grundläggande mänskliga rättigheter fastställda i internationella överenskommelser. RFSU är en del av den globala rörelsen för SRHR. Feministiska och intersektionella perspektiv utgör en särskilt viktig grund i RFSU:s arbete. Makt är i regel ojämlikt fördelad mellan könen. Det innebär att män har en oproportionerligt stor del av makten över sexualitet och reproduktion. Flera starka normer kring genus är också kopplade till sexualitet och gör att sexualiteten i sig används för att befästa rådande maktordning. Centralt i detta arbete är även att utmana och förändra bilden av maskulinitet och rådande mansroller, och att ifrågasätta uppdelningen av mänskligheten i två separata kön, med helt olika egenskaper, roller och uppgifter i samhället. Ojämlikheten mellan könen är inte den enda maktordningen som måste brytas för att allas frihet att vara, välja och njuta ska kunna realiseras.

Kontaktperson för arbetet: Emma Skarpås

E-post: emma.skarpas@rfsu.se

Läs mer om RFSU Malmö