Vi är en del av Ett jämställt Skåne

ABF Malmö/Burlöv/Lomma

26730934_1761046780626250_7592456544276074453_n

Vi välkomnar ABF Malmö/Burlöv/Lomma till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi bidrar till jämställdhet genom folkbildning. Studiecirkeln, vars pedagogik utgår från allas aktiva deltagande och jämställdhet, och den övriga folkbildningsverksamheten har gett människor möjlighet att påverka sin livssituation och samhället i stort. ABF vill utjämna klasskillnaderna, och för att ge alla samma möjligheter, oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation. Övertygelsen om att demokratin ständigt måste återerövras är allt jämt en av grundtankarna inom organisationen. ABF stöttar medlemsorganisationer som bedriver aktivt jämställdhetsarbete, vi har en egen jämställdhetspolicy och har varit medarrangörer i arrangemang som feministisk festival, internationella kvinnodagen, regnbågsveckan med mera.

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Akademikerförbundet SSR Distriktsföreningen Skåne

SSR

Vi välkomnar SSR Skåne med följande bidrag:

Som fackförbund arbetar vi på olika sätt med att uppmärksamma jämställdhetsfrågor i arbetslivet. Det berör arbetsmiljö, lön och andra villkor för våra medlemmar. Vi organiserar samhälls- och beteendevetare i bred bemärkelse varav majoriteten arbetar inom välfärdsyrken på olika sätt. Akademikerförbundet SSR företräder enskilda medlemmar, men har även ett stort engagemang för att påverka samhället i en mer jämställd riktning! Jämställt, jämlikt, jämt!

Kontaktperson för arbetet: Hanna Ljungberg

E-post: hanna.ljungberg@malmo.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Kommunal Skåne

ladda ned (1)

Vi Välkomnar Kommunal Skåne med följande bidrag:

 
Vi arbetar med många olika bitar för att öka jämställdheten. Eftersom vi är ett fackförbund så är det mycket kring löner, arbetsrätt och arbetsmiljön. Nu startar vi också en grupp som skall arbete aktivt med jämställdhet och mångfalds frågor.

Kontaktperson för arbetet: Madléne Ekman

E-post: madlene.ekman@kommunal.se

 

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

KC Kompetenscenter

kc_logo200

 

Vi Välkomnar KC Kompetenscenter som en del av Ett Jämställt Skåne med följande bidrag:

 
Så här bidrar vi till Ett jämställt Skåne: Vi erbjuder kompetensutveckling i form av seminarier och workshops i ämnen och frågor som är relevanta och aktuella.
Styrelsen består av lika många män och kvinnor.

 

Kontaktperson: Olle Möller

E-post: olle.moller@kckompetenscenter.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Östra Skånes Läkarförening

 

ad4buprpgdtskvzzhv7t

Vi välkomnar Östra Skånes Läkarförening till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

 
Vi utbildar och informerar våra medlemmar bland annat genom Stora Likarättsdagen som hålls i Malmö arena. Trots att psykisk ohälsa är så vanligt diskrimineras och missgynnas människor dagligen, därför håller ordföranden i utbildningar och dialoger runt om i regionen med arbetsgivare, medarbetare, kommuner och myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I styrelsen arbetar vi även med lönerevisionen och deltar i arbetsmöten för att förbättra jämställdhetsfrågor och likaså med i försäkringsmedicinska utskott för sjukskrivningsfrågor där jämställdhet är en stor avgörande faktor.

Kontaktperson för arbetet: Sahar Janfada-Baloo

E-post: sahar.janfada-baloo@skane.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Add Gender Syd

Logotyp-Add-Gender-utan-tagline_120px

 

Vi välkomnar Add Gender Syd till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:
Eftersom att framtiden är jämställd så arbetar Add Gender med att hjälpa organisationer att hitta vägen dit. Vi är normingenjörer som utbildar, granskar och rådger verksamheter som vill bli jämställda och inkluderande.

 

Kontaktperson för arbetet: Sanna Lilie

E-post: sanna.lilie@addgender.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

BPW- Business Professional Women

NeuesBPW-logo-word-2

Vi välkomnar BPW till ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Är du yrkeskvinna och intresserad av att knyta kontakter med andra kvinnor i yrkeslivet då har du kommit rätt. Vi tillhör en världsomfattande nätverk och är representerade i alla världsdelar och 100 länder. BPW Sweden verkar på 10 orter. Vi arbetar för att stärka kvinnors roll i yrkeslivet och livslångt lärande. Det är grunden och med det följer frågor som rör jämställdhet, hälsa och livskvalitet mm. Möjligheter till många nya möten med intressanta kvinnor.

Kontaktperson för arbetet: Åsa Krug

E-post: asa.krug@tillvaxtmalmo.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Livsmedelsarbetarförbundet

2pdrpugmhdbog8jnwrfqhg

Vi välkomnar Livsmedelsarbetarförbundet som en del av ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Ett Jämställt Skånes arbete ligger helt i linje med vad Livsmedelsarbetareförbundet arbetar med. Vi arbetar bland annat för jämställda löner och lika förutsättningar till arbete. Våra anställda och förtroendevalda i förbundet är budbärare och ambassadörer för dessa frågor. Vi utbildar årligen medlemmar, förtroendevalda och anställda kring dessa värderingsfrågor som vi har befäst i våra stadgar. Livsmedelsarbetareförbundet deltar aktivt i samhällsdebatten kring frågor gällande jämställdhet och jämlikhet.

 

Kontaktperson för arbetet: Bengt-Göran Torschen

E-post:
regionsyd@livs.se 

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Helsingborgs stad

Vi välkomnar Helsingborgs stad som en del av ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Ett jämställt Skåne ligger i linje med Helsingborgs stads pågående arbete för jämställdhet och lika möjligheter. I Helsingborgs stad pågår jämställdhetsarbete på olika sätt och inom olika förvaltningar. År 2013 undertecknade staden den europeiska CEMR-deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Helsingborgs stads Livskvalitetsprogram, som pekar ut viljeinriktningar och prioriteringar inom folkhälsa och miljöfrågor, inkluderar jämställdhet som en tydlig viljeinriktning. 2017 antogs Plan för lika möjligheter av kommunfullmäktige. Planen utgår från Livskvalitetsprogrammet och innehåller åtgärder för att motverka diskriminering utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Kontaktperson: jessica.andersson1@helsingborg.se