Nätverksträffar

Jämställd och breddad rekrytering – 22 Maj Nätverksträff

Välkomna på en nätverksträff med Ett jämställt Skåne.

Kompetensförsörjningen är en brinnande fråga för många organisationer och vi står inför en kommande personalbrist inom flera yrkesgrupper – såväl inom den privata sektorn som för att klara framtidens välfärd. Att tillvarata migranters kompetens och att kunna arbeta med både jämställd och breddad rekrytering fri från diskriminering kommer att vara en nyckelfråga för att klara den framtida kompetensförsörjningen.

På denna nätverksträff vänder vi oss särskilt till dig i organisationen som arbetar med HR och rekryteringsfrågor, men alla är, i mån av plats, självklart välkomna.

Dagens träff sker i samverkan med projektet Bred kompetens i Skåne.

Inbjudan och programPDF

 

Anmäl dig här: https://www.lansstyrelsen.se/skane/kalenderhandelser—skane/2019-04-17-jamstalld-och-breddad-rekrytering.html

Nätverksträffar

Nätverksträff – stress och jämställdhet

Group of ants collection

16 november: Nätverksträff 

Det går inte ihop! – Stress, jämställdhet och strukturer.

Av de som är sjukskrivna i Skåne mer än tre månader är nästan 70 % kvinnor. Kvinnodominerade arbetsplatser har fler riskfaktorer för stressrelaterad sjukdom och kvinnor är överrepresenterade när det gäller stressrelaterad sjukfrånvaro. De offentliga utgifterna för stressrelaterad sjukfrånvaro ligger på mellan åtta och nio miljarder kronor per år.

Erik Hallsenius, arbetsmiljöexpert på OFR kommer och pratar om stress, struktur och jämställdhet. Träffen kommer också innehålla erfarenhetsutbyte där anslutna till strategin berättar om hur de arbetar kring frågan.

Träffen är i Malmö kl 9-12

Anmäl dig här senast den 9 november.