Kunskapsunderlag

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020

Ett jämställt Skåne – Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020

Ett jämställt Skåne är hela Skånes jämställdhetsstrategi. Genom att teckna en avsiktsförklaring kan er organisation bli en del av Ett jämställt Skåne. Att ansluta sig till strategin innebär bland annat att ni får tillgång till nätverk, kompetenshöjande insatser och stöd i jämställdhetsarbetet. Ni får också en helhetsbild av vad som pågår i länet och en möjlighet att se hur just er organisation bidrar till ett jämställt Skåne. Dessutom får ni ett välkomstpaket med diplom och ett digitalt märke till er webbplats. Men framförallt, utöver all inspiration och goda exempel, blir er organisation föregångare i länet och viktiga ambassadörer.

Tillsammans bidrar vi till ett mer jämställt Skåne!

Kunskapsunderlag

Alla ska med

I guiden Alla ska med – en guide till inkluderande kommunikation, får du tips och inspiration till hur din kommunikation kan bli mer jämställd och inkluderande.

Alla ska med – en guide till inkluderande kommunikation (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vad är inkluderande kommunikation?

Inkluderande kommunikation handlar om att använda jämställdhet och jämlikhet som utgångspunkt för hur vi ser och framställer människor. Alla människor har rätt att beskrivas och porträtteras utan att producera och förstärka fördomar och normer.

I samma takt som vårt språk och vårt bildspråk utvecklas, förändras även vår kunskap om hur vi genom kommunikation påverkar hur vi ser på människor. Något vi trodde var jättebra för några år sedan har vi nu insett inte är lika bra, utan kanske till och med är kränkande.

Guiden är en hjälp till att göra rätt

Ibland känns det som en djungel när man vill göra rätt. Kanske för att frågor om jämlikhet och jämställdhet väcker många och starka känslor. Kanske för att vi alla blir berörda, för att vi kan relatera och känna igen oss, oavsett vem vi identifierar oss som. Kanske för att vi är rädda för att falla in i gamla mönster och kränka andra människor.

Den här guiden är en karta i djungeln som ger dig möjlighet att utveckla dig själv, hantera förändring, ifrågasätta, problematisera och se världen med nya ögon.

Målet med guiden är att skapa förståelse och kunskap om inkluderande kommunikation för att:

  • framställa människor med respekt, värdighet och på lika villkor i text och bild,
  • spegla samhället och visa på de oändliga variationer som finns,
  • visa att alla har en naturlig plats i samhället och får ta plats i det offentliga,
  • genom goda exempel förmedla hur vi vill att verkligheten ska se ut och visa vad som är möjligt.
Inspirerande exempel, Kunskapsunderlag, Okategoriserade, Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Tillsammans skapar vi #ettjämställtskåne

Jämställdhet handlar om män och kvinnors lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en kunskapsfråga och inte en åsiktsfråga. Här hjälper vi dig bygga på din kunskap!

Anslut ditt företag eller din organisation

Fler steg än att fylla i uppgifterna på startsidan behövs inte för att bli en del av Ett jämställt Skåne – men fördelarna är många. Utöver symbolvärdet av att visa att jämställdhetsarbetet är viktigt för er kommer ni bland annat att få ett välkomstpaket med diplom och ett digitalt märke till er webbplats. Ni kommer att erbjudas nätverk och konferenser med möjlighet att träffa andra som jobbar med jämställdhetsfrågor, kompetenshöjande insatser, konkreta verktyg och stöd. Men framförallt, utöver all inspiration och goda exempel, blir er organisation föregångare i länet och viktiga ambassadörer.

Anslut dig till Ett jämställt Skåne här.