Kunskapsunderlag

Kraft och Kunskap – kunskapsunderlag

kraft-och-kunskap.pngHär kommer vi att samla kunskapsunderlag från  konferensen Kraft och Kunskap som var i Malmö den 7 mars.  

Mer information om samtliga talare på konferensen:  Presentation av talare 7 mars

Ulrika Flädjemarks, Malmö Universitet presentation om stressrehabilitering: Jämställd Hälsa föreläsning 7 mars

Rebecca Selbergs , Lunds Universitet presentation ”Sorti, protest och lojalitet – offentliganställda som lämnar” sorti och protest

Inga Wernersson,Högskolan Väst om  ”Kön/genus betyder för elevers skolsituation och prestationer”Jämställdhet genom skolan

Tomas Gustafson och Staffan Persson, Kompetenscentrum i Lunds presentation om arbete med förövaren: KC Mellersta Skåne 8 mars 2013

I Media:

Maria Stanfors om det obetalda hemarbetet i Metro 2019-03-08:

Män fixar bilen och kvinnor tvättar

Ana-Maria Deliv, Malmö stad om att rekrytera män till förskolan Sydsvenskan 2019-03-11

Bara 7% av förskolepersonalen män

Kunskapsunderlag

#Upptäckvåldet – funktionsnedsättning

Visste du att kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld sällan uppmärksammas? Samhället måste bli bättre på att upptäcka våld. Lär dig hur. #upptäckvåldet

https://webbkursomvald.se/

http://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/kunskap-och-utbildning/utbildningspaket/vald-mot-kvinnor-med-funktionsnedsattning/

Syntolkning: En film i svart och vitt med citat från en kvinna som blir utsatt för sexuella trakasserier i färdtjänstbilen. Filmen slutar med en uppmaning om att lära sig mer för att upptäcka våld

Kunskapsunderlag

#Upptäckvåldet – äldre

Visste du att äldre kvinnor som utsätts för våld sällan uppmärksammas? Samhället måste bli bättre på att upptäcka våld. Lär dig hur! #upptäckvåldet

https://webbkursomvald.se/

http://nck.uu.se/…/kunskap-och-utbildning/utbildningspaket/…

 

Syntolkning: En film i svart och vitt med citat från en äldre kvinna som utsatts för våld av sin man. Filmen slutar med en uppmaning om att lära sig mer för att upptäcka våld.

Inspirerande exempel, Kunskapsunderlag

Våldsam Kärlek

RFSU Malmö ska under hösten och våren träffa 2000 gymnasieungdomar för att diskutera sex, relationer, maskulinitet och ömsesidighet. Johanna Selander är projektledare för projektet som fått namnet Våldsam kärlek.

Vi ska träffa elever i årskurs ett på gymnasieskolor i Lund. Vi kommer köra igång nu i höst och ha pass med klasserna två gånger och diskutera utifrån RFSU:s material ”Vill du?” om sex, ömsesidighet och kommunikation, berättar Johanna.

Projektet är en del av det förebyggande arbetet mot sexuellt våld. Folkhälsomyndighetens studie UngKAB15 visar att mer än fyra av tio unga mellan 16–29 år har varit med om sexuella handlingar mot sin vilja. En högre andel tjejer och personer som inte vill kategorisera sig utifrån kön har varit utsatta för övergrepp jämfört med killar. RFSU menar att i det våldsförebyggande arbetet är det viktigt att kritiskt granska normer kring maskulinitet. Siffror från Brå (2014) visar att av alla lagförda sexualbrott är 98 procent av gärningspersonerna män. Skåne är ett av de län där en större andel av befolkningen varit utsatta för våld än i riket i stort (Brå 2015).

Vi vill främja ömsesidigt, lyfta både positiva och negativa teman kopplade till sexualitet och förebygga sexuellt våld. Våra workshops utgår från konkreta situationer och hjälper unga att träna på att uttrycka vad de själva vill och inte samt förstå andras signaler. Det finns bland unga ett uttryckt behov av samtal om ömsesidighet, sex och relationer och vi skapar det här samtalen. Vi träffar eleverna vid två tillfällen och erfarna utbildade vuxna är med och stöttar samtalet. Vi har med både kunskapsdelar, reflektions- och diskussionsdelar utifrån ömsesidighet.

Internationell och nationell forskning kring våld i ungas nära relationer lyfter olika orsaker/riskfaktorer för våld på individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. En riskfaktor som både internationell forskning och studier gjorda i Sverige visar är kopplingen mellan attityder kring jämställdhet, maskulinitet och femininet och våldsutövande. Enligt en studie gjord av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (2013) är risken för att ha utövat en våldsam eller kränkande handling 3,2 gånger större för killar som instämmer i stereotypa påståenden kring jämställdhet, maskulinitet och femininitet jämfört med killar som inte instämmer i något av dessa påståenden.

Internaliserad homofobi, homofobisk diskriminering och stigmatisering ökar risken för att uppleva eller utöva någon typ av våld i en samkönad relation.

Vi vill att vår utbildning ger unga mer kunskap och att de fått utrymme att tänka och reflektera. Det blir också ett förebyggande arbete mot sexuellt våld. Vi hoppas de unga ska finna utbildningen givande och intressant. Det är svårt att mäta de långsiktiga effekterna. Men vi vet att vi nu skapar bättre förutsättningar för att unga ska kunna ha ömsesidiga relationer, avslutar Johanna.

länk till RFSUs material vill du? : www.rfsu.se/villdu

mål 5

Kunskapsunderlag

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020

Ett jämställt Skåne – Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020

Ett jämställt Skåne är hela Skånes jämställdhetsstrategi. Genom att teckna en avsiktsförklaring kan er organisation bli en del av Ett jämställt Skåne. Att ansluta sig till strategin innebär bland annat att ni får tillgång till nätverk, kompetenshöjande insatser och stöd i jämställdhetsarbetet. Ni får också en helhetsbild av vad som pågår i länet och en möjlighet att se hur just er organisation bidrar till ett jämställt Skåne. Dessutom får ni ett välkomstpaket med diplom och ett digitalt märke till er webbplats. Men framförallt, utöver all inspiration och goda exempel, blir er organisation föregångare i länet och viktiga ambassadörer.

Tillsammans bidrar vi till ett mer jämställt Skåne!

Kunskapsunderlag

Alla ska med

I guiden Alla ska med – en guide till inkluderande kommunikation, får du tips och inspiration till hur din kommunikation kan bli mer jämställd och inkluderande.

Alla ska med – en guide till inkluderande kommunikation (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vad är inkluderande kommunikation?

Inkluderande kommunikation handlar om att använda jämställdhet och jämlikhet som utgångspunkt för hur vi ser och framställer människor. Alla människor har rätt att beskrivas och porträtteras utan att producera och förstärka fördomar och normer.

I samma takt som vårt språk och vårt bildspråk utvecklas, förändras även vår kunskap om hur vi genom kommunikation påverkar hur vi ser på människor. Något vi trodde var jättebra för några år sedan har vi nu insett inte är lika bra, utan kanske till och med är kränkande.

Guiden är en hjälp till att göra rätt

Ibland känns det som en djungel när man vill göra rätt. Kanske för att frågor om jämlikhet och jämställdhet väcker många och starka känslor. Kanske för att vi alla blir berörda, för att vi kan relatera och känna igen oss, oavsett vem vi identifierar oss som. Kanske för att vi är rädda för att falla in i gamla mönster och kränka andra människor.

Den här guiden är en karta i djungeln som ger dig möjlighet att utveckla dig själv, hantera förändring, ifrågasätta, problematisera och se världen med nya ögon.

Målet med guiden är att skapa förståelse och kunskap om inkluderande kommunikation för att:

  • framställa människor med respekt, värdighet och på lika villkor i text och bild,
  • spegla samhället och visa på de oändliga variationer som finns,
  • visa att alla har en naturlig plats i samhället och får ta plats i det offentliga,
  • genom goda exempel förmedla hur vi vill att verkligheten ska se ut och visa vad som är möjligt.
Inspirerande exempel, Kunskapsunderlag, Okategoriserade, Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Tillsammans skapar vi #ettjämställtskåne

Jämställdhet handlar om män och kvinnors lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en kunskapsfråga och inte en åsiktsfråga. Här hjälper vi dig bygga på din kunskap!

Anslut ditt företag eller din organisation

Fler steg än att fylla i uppgifterna på startsidan behövs inte för att bli en del av Ett jämställt Skåne – men fördelarna är många. Utöver symbolvärdet av att visa att jämställdhetsarbetet är viktigt för er kommer ni bland annat att få ett välkomstpaket med diplom och ett digitalt märke till er webbplats. Ni kommer att erbjudas nätverk och konferenser med möjlighet att träffa andra som jobbar med jämställdhetsfrågor, kompetenshöjande insatser, konkreta verktyg och stöd. Men framförallt, utöver all inspiration och goda exempel, blir er organisation föregångare i länet och viktiga ambassadörer.

Anslut dig till Ett jämställt Skåne här.