Inspirerande exempel, Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Så här många har anslutit sig hittills

Hittills har följande 54 organisationer anslutit sig till Ett jämställt Skåne:

Helsingborg Stad

Sjöbo kommun

Lunds kommun

Bjuvs kommun

Eslövs kommun

Hässleholms kommun

Höörs kommun

Landskrona stad

Malmö stad

Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad

Skurups kommun

Svedala kommun

Trelleborgs kommun

Ystad kommun

Östra Göinge kommun

 

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Svenska ESF-rådet

Arbetsförmedlingen Marknadsområde Skåne

Socialdemokraterna i Skåne

Palmer Psykoterapi och Utbildning

Förändringens nycklar AB

Reimer Coach & Consult AB

Feministiskt initiativ Svalöv

 

Högskolan Kristianstad

Lunds universitet

Malmö universitet

Ibn Rushd distrik södra

Kulturens Bildningsverksamhet Region Syd

Malmö Kvinnojour

Trans- och tjejjouren i Malmö

United Sisters

Malmö Ideella

FemHbg

KFUM KIOSK

Kvinnojouren Lund

Winnet Malmö

VÅGA!-Tillsammans

RFSU Malmö

Boost by FC Rosengård

ATIM Kvinno- och ungdomsjour

Business Performance Europe AB

Familjefridsjouren i Höganäs

Fredrika Bremers Landskronakrets

FreeZone

FreeZonen, Brottsoffer och Kvinnojour Sydöstra Skåne

Frida kvinnojour

MyEsteeme

Noomi, Hela Människan i Malmö

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

RFSL Rådgivningen Skåne

Tjejjouren Lotus

WIFT Sverige (Women in Film & Television)

Winnet Skåne

Inspirerande exempel

Ett jämställt Skåne fyller ett år

För ett år sedan, på internationella kvinnodagen 2017, lanserades jämställdhetsstrategin Ett jämställt Skåne. Ett år har nu gått och igår firade vi detta med en fest på residenset i Malmö tillsammans med alla anslutna organisationer.

Tack för att ni kom! Särskilt tack till Marco Vega och Eva Bonde som tog med oss på en historisk resa i jämställdhetens tecken.

IMG_0553

IMG_0538

 

 

 

Inspirerande exempel

Information om föräldrastöd och våld på flera olika språk

vykort_framisda

Nu uppdateras Länsstyrelsernas informationstjänst Infogeneratorn med fler sakområden. Med några enkla knapptryck kan du som arbetar med föräldrastöd eller våldsutsatta få fram korrekt information på flera olika språk. Informationen kan sen användas på en hemsida eller i mötet med en person.

– Det är viktigt att alla kan få rätt information om vad kommunen eller landstinget kan ge för stöd. Att få rätt information ska inte bero på om du kan svenska eller ej, säger Frida Darj, projektledare på Länsstyrelsen Skåne och ansvarig för Infogeneratorn.

Till Infogeneratorn

Läs mer

Inspirerande exempel

På plats på Forum Jämställdhet i Karlstad

Sara LhådöKarlstad.EJSpng
– Det är intressant och nyttigt, vi utbyter erfarenheter med människor från hela landet som arbetar med jämställdhet inom olika områden. När vi inte står i montern och informerar om vårt arbete i Skåne och vilket stöd vi kan ge i jämställdhetsarbetet lyssnar vi på spännande seminarier, säger Sara Lhådö, särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Skåne.

Inspirerande exempel

Välkomna till en dag om hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelserna i Skåne och Östergötland bjuder in till en utbildningsdag för yrkesverksamma inom framförallt socialtjänst, skola, polis/rättsväsendet och ideella organisationer i sydöstra Skåne. Syftet med dagen är att ge ökade kunskaper inom hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap och könsstympning.

 Medverkar från det Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland gör:
  • Juno Blom, utvecklingsledare hedersrelaterat våld och förtryck
  • Bo Lagerkvist, polis
  • Christina Malmqvist, Socionom och HRV-strateg i Lunds kommun

Tid:  Onsdagen den 4 april 2018, kl. 8.30-16.00

Plats:  Österport Gymnasieskola, Surbrunnsvägen 1, Aulan, Ystad

Målgrupp:  Yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, polis/rättsväsendet och ideella organisationer som möter barn och unga.

Se inbjudan för mer info och anmälan:

En dag om hedersrelaterat våld och förtryck

 

Sista anmälningsdag är den 14 mars.Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare lunch & kaffe.

Inspirerande exempel

Frukostklubb med fokus jämställdhet

hassleholms kommun

Hässleholms kommun anordnar regelbundet frukostträffar tillsammans med det lokala näringslivet med olika teman. Den 5 oktober 2017 var temat jämställdhet. Paneldeltagarna diskuterade kring hur företag och skolor ska gå tillväga för att rekrytera och attrahera fler kvinnor till yrken inom teknik, samt varför det är värdeskapande med en jämnare könsfördelning. Många frågeställningar diskuterades och många bra exempel på hur man kan göra kom fram.

Under morgonen samlades företag och samhällsbyggare för att ta del av Frukostklubbens evenemang ”Öka din potential – tänk jämställt!”. Samtalet modererades av Eolus Vind AB kommunikationschef. Med sig på scen hade han Yrkeshögskolan Syds rektor, QSIs VD, Teknikföretagen Syds rådgivare, Winnet Skånes verksamhetsutvecklare samt en elev på Yrkeshögskolan Syd.

I en av klasserna vid Yrkeshögskolan Syd är endast tre av 26 elever kvinnor. En av dem närvarade på frukostklubben och berättade att hon läste teknik och design under gymnasiet. Hon berättar om hur bred byggbranschen är och att det inte endast handlar om att bygga hus, det finns allt från planering av trädgårdar till arkitektur inom området. Varför är könsfördelningen så ojämn? Och hur kan den jämnas ut?

– Det gäller att väcka ett engagemang hos tjejerna redan i ung ålder och få dem till att intressera sig för teknik. Ett förslag är att döpa om utbildningar som idag förknippas med mansdominerade branscher. Första steget är att locka till sig de kvinnliga eleverna, men den stora utmaningen ligger i att behålla dem på utbildningen, säger Winnet Skånes verksamhetsutvecklare, som menar att utbildningars innehåll måste förändras tillsammans med namnet. En annan del i att locka kvinnor till mansdominerade branscher är att de ska kunna identifiera sig med andra kvinnor inom yrket vilket kräver kvinnliga förebilder.

För att skapa bättre balans och dynamik inom mansdominerade arbetsgrupper menar QSIs VD att fler kvinnor behöver rekryteras, något som efterfrågas även från hennes manliga anställda. Det bidrar dessutom till en bredare kompetens och en ökad innovationsnivå, vilket tidigare forskning visat. Teknikföretagen Syds rådgivare håller med och önskar att skolan och studie- och yrkesvägledare tydligare visar elever vilka branscher som ger arbetstillfällen, som inom till exempel teknik- och byggbranschen.

Yrkeshögskolan Syds rektor berättar att elever som avslutar sin utbildning vid Yrkeshögskolan Syd i regel får jobb direkt efter utbildningen, något som behöver kommuniceras tydligare. Han önskar också se en attitydförändring kring vilka jobb som är typiskt manliga respektive kvinnliga och detta borde ske redan i tidig ålder i föräldrarnas kommunikation med sina barn. QSIs VD instämmer och tillägger att det är hela samhällets uppgift att tänka om, kring vad som är typiskt för kvinnor och män och att i stället se vilka intressen och förmågor som finns hos individen.

Hässleholms kommun arbetar tillsammans med näringslivet för att utveckla inställningen till teknikutbildningar och för att locka kvinnor till yrkena inom teknik. Från och med i år är vissa utbildningar i Hässleholms kommun certifierade inom Teknikcollege. Genom denna satsning kommer de elever och studenter som lämnar teknikutbildningar i Hässleholm att vara mer konkurrenskraftiga. Teknikcollege arbetar med jämställdhetsfrågor och hjälper företag att få tag i rätt kompetenser

Text och bild: Julia Olausson