Inspirerande exempel

Problematisk Maskulinitet

IMG_0078

I dag genomförde Ett Jämställt Skåne en nätverksträff om maskulinitet och hur det påverkar vårt arbete med jämställdhet. Föreläste gjorde Jesper Fundberg, som forskar om maskulinitet på Malmö Universitet. (Du hittar en 2 minuters video med Jesper på vår Facebooksida).

Föreläsningen följdes av Workshop och erfarenhetsutbyte, bland annat fick deltagarna i grupp försöka svara på följande fråga: Formulera en aktivitet för förändring som ni kan genomföra i er verksamhet. Nedan följer en lista med några av de förslag som kom fram:

 

 • Upptäcktsfärd ”normbingo” i den egna organisationen – skapa nyfikenhet
 • Ta fram de tydliga redskapen som finns – göra det lätt att göra rätt
 • Formulera oss tydligare och – göra det begripligt – och snegla på miljörörelsens klara målbild
 • Gräv där du står
 • Analysera och belysa olika företeelser
 • Ledningen måste vara engagerad
 • Prata om det, dokumentera, kontinuerligt, sätt namn på det
 • Vi borde problematisera jämställdhet på ett månadsmöte inom socialtjänsten
 • Synliggöra strukturer
 • Individualisera system
 • Fokusera på problemet (män)
 • Lyfta det friska
 • Ta in konkret information från de som arbetar med frågorna, inte bara chefer
 • Var är alla toppchefer inom kommunen? De borde vara här..
 • Vi behöver checklistor för biståndsbedömning för att inte föreställningar om kön ska påverka bedömningen
 • Vi måste synliggöra våra blinda fläckar, och träna på detta
 • Vänd på perspektiven och kasta omkull våra föreställningar
 • Männens problem – männen får lösa det
 • Synliggöra privilegierna
 • Dialog och värderingsövningar
 • Nominera.se
 • Problematisera inför tillsättning av nyanställningar – vad behöver vi och varför. Gå ifrån tänket att ersätta tidigare tjänst
 • Tydliga redskap som måste användas för att göra jämställdhetsanalys
 • Införa skyddsronder för jämställdhet och kolla tex statistik för sjukfrånvaro, kan annat spela in?
 • Analysera vilka uppdrag/arbetsuppgifter som fungerar merit höjande/sänkande
 • Alltid göra analys!
 • Delta i nätverk som detta
 • Vara förebilder
 • Långsiktigt ledarskap
 • Formulera policys mer utifrån önskat beteende än ”värderingar” – och tydliggör vad som händer om policyn inte efterlevs
 • Omfamna obehaget när vi gör makt-förflyttningar!

 

Inspirerande exempel

Östra Göinge – kartlägger för jämställdhet!

till lansstyrelsen_ogk_logga

 

I Juni anslöt sig Östra Göinge  till strategin Ett jämställt Skåne. Arbetet är i full gång och de jobbar nu efter en beslutad inriktning för en jämställdhetsintegrerad kommun 2025.

I Östra Göinge har det satsats på utbildning och kunskapsinhämtning om jämställdhet. De har också gjort en första nulägesanalys inom vissa områden för att se hur det ser ut med jämställdheten i kommunen. Ansvariga tjänstemän fick i uppdrag att ta fram uppgifter på hur resurser fördelats mellan flickor/pojkar, kvinnor/män inom ett par olika verksamheter. Läs mer

Inspirerande exempel

Förmiddagsseminarium med Ett jämställt Skåne

Idag, den 18 maj, arrangerade vi ett förmiddagsseminarium med två föreläsningar.

Linn
Linn Alenius

Linn Alenius, genusvetare, berättade om Winnet Skånes rapport om gymnasievalet utifrån jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden. Rapporten innehöll en fördjupad målgruppsanalys utifrån ett jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiv om ungdomars utbildningsval.

Sara Makboul, utvecklingssekreterare och Ann-Helen Westerdahl, utvecklingssamordnare på Funktionsstödsförvaltningen informerade om Malmö stads arbete med jämställd biståndsbedömning och den checklista som arbetades fram för att jämställdhetssäkra biståndshandläggningen.

Inspirerande exempel, Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Så här många har anslutit sig hittills

Hittills har följande 54 organisationer anslutit sig till Ett jämställt Skåne:

Helsingborg Stad

Sjöbo kommun

Lunds kommun

Bjuvs kommun

Eslövs kommun

Hässleholms kommun

Höörs kommun

Landskrona stad

Malmö stad

Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad

Skurups kommun

Svedala kommun

Trelleborgs kommun

Ystad kommun

Östra Göinge kommun

 

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Svenska ESF-rådet

Arbetsförmedlingen Marknadsområde Skåne

Socialdemokraterna i Skåne

Palmer Psykoterapi och Utbildning

Förändringens nycklar AB

Reimer Coach & Consult AB

Feministiskt initiativ Svalöv

 

Högskolan Kristianstad

Lunds universitet

Malmö universitet

Ibn Rushd distrik södra

Kulturens Bildningsverksamhet Region Syd

Malmö Kvinnojour

Trans- och tjejjouren i Malmö

United Sisters

Malmö Ideella

FemHbg

KFUM KIOSK

Kvinnojouren Lund

Winnet Malmö

VÅGA!-Tillsammans

RFSU Malmö

Boost by FC Rosengård

ATIM Kvinno- och ungdomsjour

Business Performance Europe AB

Familjefridsjouren i Höganäs

Fredrika Bremers Landskronakrets

FreeZone

FreeZonen, Brottsoffer och Kvinnojour Sydöstra Skåne

Frida kvinnojour

MyEsteeme

Noomi, Hela Människan i Malmö

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

RFSL Rådgivningen Skåne

Tjejjouren Lotus

WIFT Sverige (Women in Film & Television)

Winnet Skåne