Alla inlägg

Så här många har anslutit sig hittills

Hittills har följande 40 organisationer anslutit sig till Ett jämställt Skåne:

Lunds kommun

Bjuvs kommun

Eslövs kommun

Hässleholms kommun

Höörs kommun

Landskrona stad

Malmö stad

Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad

Skurups kommun

Svedala kommun

Trelleborgs kommun

Ystad kommun

 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Svenska ESF-rådet

Arbetsförmedlingen Marknadsområde Skåne

Socialdemokraterna i Skåne

Palmer Psykoterapi och Utbildning

Förändringens nycklar AB

Reimer Coach & Consult AB

Feministiskt initiativ Svalöv

 

Högskolan Kristianstad

Lunds universitet

Malmö universitet

 

Winnet Malmö

VÅGA!-Tillsammans

RFSU Malmö

Boost by FC Rosengård

ATIM Kvinno- och ungdomsjour

Business Performance Europe AB

Familjefridsjouren i Höganäs

FreeZone

FreeZonen, Brottsoffer och Kvinnojour Sydöstra Skåne

Frida kvinnojour

MyEsteeme

Noomi, Hela Människan i Malmö

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

RFSL Rådgivningen Skåne

Tjejjouren Lotus

WIFT Sverige (Women in Film & Television)

Winnet Skåne

Lunds kommun

Vi välkomnar Lunds kommun som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi ser att vi kan ha ett gemensamt utbyte och lärande där Lunds kommun bidrag med våra erfarenheter, arbetssätt och strategier. Vi kommer i samband med att vi ansluter ta fram en lokal strategi för Lunds kommun kopplad till Ett jämställt Skåne. Vi blir också en del av att stärka Ett jämställt Skåne utåt genom att bli i ambassadörer och att Ett jämställt Skåne syns våra sammanhang kring jämställdhetsarbetet inom Lunds kommun.

Kontaktperson för arbetet: Sofia Ploska

E-post: sofia.nygren@lund.se

Läs mer om Lunds kommun

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Vi välkomnar Ystad-Österlenregionens miljöförbund som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Ystad-Österlenregionens miljöförbund arbetar bland annat med jämställd utbildning och krav.

Kontaktperson för arbetet: Carina Barthel

E-post: carina.barthel@ystadosterlenmiljo.se

Läs mer om Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Svenska ESF-rådet

Vi välkomnar Svenska ESF-rådet som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Jämställdhetsintegrering innebär i socialfondsprogrammet att jämställdhetsperspektivet systematiskt ska införas i alla verksamheter och i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla faser av programmet. Det är ett sätt att säkerställa att jämställhet inte blir något separat eller tillfälligt. Det ska också integreras systematiskt i varje projekt, från ansökan till genomförande och resultat. Ett mål för programperioden 2014-2020 är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män. Jämställdhetsintegrering och särskilda insatser för jämställdhet i bland annat våra regionala projekt är ett sätt att nå målet.

Kontaktperson för arbetet: Marianne Östlihn

E-post: marianne.ostlihn@esf.se

 

Winnet Malmö

Vi välkomnar Winnet Malmö som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Winnet Malmö bygger nätverk, driver projekt, skapar mötesplatser och samarbetar för att underlätta för ömsesidig integration och skapa ett jämställt och inkluderande samhälle. Att bidra till nyanlända kvinnors snabbare integration genom hälsofrämjande insatser är ett viktigt mål för oss. Vi vill tillhöra och bidra till den ideella kvinnorörelses arbete för att förbättra kvinnors demokratiska förutsättningar och livsvillkor som en viktig samhällsaktör. En stor uppgift för Winnet Malmö är att till sina medlemmar förmedla kunskap om Kvinnokonventionen som är det viktigaste dokumentet för kvinnors rättigheter. Vi står bakom de svenska jämställdhetspolitiska målen.

Kontaktperson för arbetet: Jelica Ugricic

E-post: jelica.ugricic@winnet.se

 

 

 

 

 

 

E-post:

Ett jämställt Skåne fyller ett år

För ett år sedan, på internationella kvinnodagen 2017, lanserades jämställdhetsstrategin Ett jämställt Skåne. Ett år har nu gått och igår firade vi detta med en fest på residenset i Malmö tillsammans med alla anslutna organisationer.

Tack för att ni kom! Särskilt tack till Marco Vega och Eva Bonde som tog med oss på en historisk resa i jämställdhetens tecken.

IMG_0553

IMG_0538