Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Trans- och tjejjouren i Malmö

Vi välkomnar Trans- och tjejjouren som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Trans- och Tjejjouren i Malmö är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som vänder sig till tjejer, unga kvinnor och unga transpersoner mellan 12 och 30 år. Vår stödverksamhet är vår främsta funktion. Vi har varit verksamma sedan 2000 och har genom chatt och mail, och tidigare via telefon, stöttat tusentals unga personer som av olika anledningar behövt någon att prata med. Vi har tystnadslöfte och ingen anmälningsplikt. Trans- och Tjejjouren i Malmö arbetar även förebyggande genom att besöka skolor, delta i festivaler, events, mässor och liknande. Vi föreläser om sex och samtycke i högstadie- och gymnasieskolor. Mer info om oss finns på tjim.se

Kontaktperson för arbetet: Johanna Andersson

Epost: info@tjim.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

United Sisters

Vi välkomnar United Sisters som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

United Sisters är en del av Fryshuset. Vi jobbar normkritiskt och lösningsfokuserat för att unga tjejer och icke-binäras rättigheter och röster skall tas på allvar, samt att varje individ ska få möjlighet att göra och bli det den vill.

Kontaktperson för arbetet: Elin Ferm

Epost: elin.ferm@fryshuset.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Malmö Ideella

Vi välkomnar Malmö Ideella som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Malmö Ideella vill inspirera och motivera medlemsföreningar som inte redan har ett uttalad jämställdhets- eller jämlikhetsprofil att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor. Detta genom att sprida metoder, arbetssätt och goda exempel till Malmöföreningar som inte alltid nås av informationen men även genom själva medverka i nätverk och arbete kring jämställdhet för att visa att detta är ett område vi prioriterar.

Kontaktperson för arbetet: Natasha Wrang

E-post: natasha@malmoideella.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

FemHbg

Vi välkomnar FemHbg som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

FemHbg är en intersektionell feministisk organisation i Helsingborg som startades i november 2017. FemHbg har fyra syften, att vara en mötesplats för feminister, bedriva folk- och opinionsbildning i feministiska frågor, vara stöd för unga tjejer, transpersoner och icke-binära och att verka samordnande för aktuella aktörer för att kunna mobilisera den feministiska rörelsen i Helsingborg. Genom att göra dessa fyra saker bidrar vi till Ett jämställt Skåne.

Kontaktperson för arbetet: Camilla Bergvall

E-post: camilla@femhbg.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

KFUM KIOSK

Vi välkomnar KFUM KIOSK som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi är den enda föreningen i Sverige som jobbar med barn på skoltid därför att vi vill nå alla. KFUM KIOSK jobbar med barns fysiska och psykiska hälsa och alltid 1 timme per vecka och läsår. Detta har vi gjort i snart 15 år utan kommunala och statliga bidrag som bara går till idrott. Vi vill att alla ska ha samma chans att lära sig om kost, hälsa och varför man måste vara igång, hur viktig man är för en grupp och hur viktig gruppen är för individen. Vi jobbar alltid med barnens självkänsla och självbild. KIOSK har haft över 5000 barn varav 3000 är tjejer 10 – 12 år. Vi har även en grupp med ensamkommande tjejer men de är lite äldre. Det finns 2 böcker skrivna om oss, KIOSK socialt entrepenörskap som bara handlar om KIOSK och Social entrepeneurship in Sweden där vi ingår och som säljs i hela världen.

Kontaktperson för arbetet: Lars Antin

Epost: lars.antin@kfumkiosk.se