Inspirerande exempel

Frukostklubb med fokus jämställdhet

hassleholms kommun

Hässleholms kommun anordnar regelbundet frukostträffar tillsammans med det lokala näringslivet med olika teman. Den 5 oktober 2017 var temat jämställdhet. Paneldeltagarna diskuterade kring hur företag och skolor ska gå tillväga för att rekrytera och attrahera fler kvinnor till yrken inom teknik, samt varför det är värdeskapande med en jämnare könsfördelning. Många frågeställningar diskuterades och många bra exempel på hur man kan göra kom fram.

Under morgonen samlades företag och samhällsbyggare för att ta del av Frukostklubbens evenemang ”Öka din potential – tänk jämställt!”. Samtalet modererades av Eolus Vind AB kommunikationschef. Med sig på scen hade han Yrkeshögskolan Syds rektor, QSIs VD, Teknikföretagen Syds rådgivare, Winnet Skånes verksamhetsutvecklare samt en elev på Yrkeshögskolan Syd.

I en av klasserna vid Yrkeshögskolan Syd är endast tre av 26 elever kvinnor. En av dem närvarade på frukostklubben och berättade att hon läste teknik och design under gymnasiet. Hon berättar om hur bred byggbranschen är och att det inte endast handlar om att bygga hus, det finns allt från planering av trädgårdar till arkitektur inom området. Varför är könsfördelningen så ojämn? Och hur kan den jämnas ut?

– Det gäller att väcka ett engagemang hos tjejerna redan i ung ålder och få dem till att intressera sig för teknik. Ett förslag är att döpa om utbildningar som idag förknippas med mansdominerade branscher. Första steget är att locka till sig de kvinnliga eleverna, men den stora utmaningen ligger i att behålla dem på utbildningen, säger Winnet Skånes verksamhetsutvecklare, som menar att utbildningars innehåll måste förändras tillsammans med namnet. En annan del i att locka kvinnor till mansdominerade branscher är att de ska kunna identifiera sig med andra kvinnor inom yrket vilket kräver kvinnliga förebilder.

För att skapa bättre balans och dynamik inom mansdominerade arbetsgrupper menar QSIs VD att fler kvinnor behöver rekryteras, något som efterfrågas även från hennes manliga anställda. Det bidrar dessutom till en bredare kompetens och en ökad innovationsnivå, vilket tidigare forskning visat. Teknikföretagen Syds rådgivare håller med och önskar att skolan och studie- och yrkesvägledare tydligare visar elever vilka branscher som ger arbetstillfällen, som inom till exempel teknik- och byggbranschen.

Yrkeshögskolan Syds rektor berättar att elever som avslutar sin utbildning vid Yrkeshögskolan Syd i regel får jobb direkt efter utbildningen, något som behöver kommuniceras tydligare. Han önskar också se en attitydförändring kring vilka jobb som är typiskt manliga respektive kvinnliga och detta borde ske redan i tidig ålder i föräldrarnas kommunikation med sina barn. QSIs VD instämmer och tillägger att det är hela samhällets uppgift att tänka om, kring vad som är typiskt för kvinnor och män och att i stället se vilka intressen och förmågor som finns hos individen.

Hässleholms kommun arbetar tillsammans med näringslivet för att utveckla inställningen till teknikutbildningar och för att locka kvinnor till yrkena inom teknik. Från och med i år är vissa utbildningar i Hässleholms kommun certifierade inom Teknikcollege. Genom denna satsning kommer de elever och studenter som lämnar teknikutbildningar i Hässleholm att vara mer konkurrenskraftiga. Teknikcollege arbetar med jämställdhetsfrågor och hjälper företag att få tag i rätt kompetenser

Text och bild: Julia Olausson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s