Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Högskolan Kristianstad

Vi välkomnar Högskolan Kristianstad som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Högskolan Kristianstad har tagit fram en plan för arbetet med jämställdhetsintegrering de kommande åren. Högskolans arbete med jämställdhetsintegrering kan komma att bidra till flera av de regionala målen för Ett jämställt Skåne. Det är utbildningsområdena själva som ska definiera och sätta mål för sitt arbete med jämställdhetsintegrering, men samlat kommer de att bidra till flera av de regionala målen, till exempel minskad könssegregering inom utbildningsväsendet, ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor samt mer jämställd hälso- och sjukvård. De övergripande målen för hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas i Skåne kan högskolan bidra till genom att vi ska stödja och kompetensutveckla personalen vid högskolan och bedriva ett utvecklingsarbete med jämställdhetsintegrering som i förlängningen förväntas bidra till att fler har kompetens inom området och kan koppla det till t.ex. regional utveckling. Målet om målstyrning och systematiskt uppföljningsarbete bidrar högskolan till genom sina egna mål och de kommande uppföljningarna som kan vara en del av uppföljningen av utvecklingen i länet. I högskolans egna uppföljningar kan kopplingar till de regionala målen göras. Högskolan kommer att kunna vara med och bidra till samverkan genom nätverksdeltagande och att sprida erfarenheter från det egna utvecklingsarbetet. Högskolans plan för jämställdhetsintegrering 2017-2019 fokuserar på följande områden

• Jämställd utbildningsverksamhet för att bryta könsstereotypa studieval och att ge studenterna tillräckligt goda förutsättningar och färdigheter att integrera genus och jämställdhet i sitt kommande yrkesliv.

• Jämställda akademiska karriärvägar och jämställd forskningsverksamhet för att stödja jämlika förutsättningar för kvinnor och män att göra akademisk karriär och stödja jämlik fördelning av forskningsresurser. För att organisera och implementera handlingsplanen för högskolans utvecklingsarbete med jämställdhetsintegrering ska följande områden utvecklas:

• Utveckling av jämställdhet i högskolans verksamhetsutvecklingssystem

• Stöd till, kompetensutveckling om och spridning av arbetet med jämställdhetsintegrering

• Synergier mellan arbetet med hållbar utveckling och jämställdhetsintegrering

Läs mer om Högskolan Kristianstad

Kontaktperson för arbetet: Terese Eriksson

E-post: terese.eriksson@hkr.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s